معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر جایگاه ویژه مراکز رشد در اکوسیستم نوآ...

در پایان نشست مدیران مراکز رشد فناوری کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر سید مهدی حجازی، معاو...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما مرکز کارآفرینی، رشد و نوآوری دانشگاه به منظور آشنایی و ارتبا...

یک کارشناس اقتصادی گفت:بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی،...

دوره آموزشی فیلمنامه نویسی انیمیشن پاسخ مناسبی است به نیاز علاقه مندان انیمیشن که می خواهند در یک دو...

ثت نام دوره های آزاد دانشگاه صداوسیما در سال 1401 توسط مرکز رشد، نوآوری و آموزش های آزاد دانشگاه صدا...

سامانه آموزش مجازی زبان فارسی پروژه‌ای است که در بستر الکترونیکی تحت و...

مصاحبه داوطلبین چند برابر ظرفیت دانشگاه صدا و سیما با تلاش شبانه روزی ...

پوستر رویدادها و دوره های آزاد
ویترین دوره های آزاد
آرشیو