An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. مرکز رشد، نوآوری، آموزش های آزاد و مجازی

در جلسه ای با حضور رئیس دانشکده دین و رسانه و دیگر مسئولین این دانشکده و مدیران حوزه رشد، نوآوری و آ...

مصاحبه ورودی دوره مهارتی گویندگی و فن بیان با حضور تعداد 60 نفر از متقاضیان، در دفتر نوآوری، کارآفری...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما مرکز کارآفرینی، رشد و نوآوری دانشگاه به منظور آشنایی و ارتبا...

یک کارشناس اقتصادی گفت:بسیاری از سیاست‌گذاران و برنامه ریزان نظام توسعه، بر سه نوع سیاست (STI) علمی،...

دوره آموزشی فیلمنامه نویسی انیمیشن پاسخ مناسبی است به نیاز علاقه مندان انیمیشن که می خواهند در یک دو...

ثت نام دوره های آزاد دانشگاه صداوسیما در سال 1401 توسط مرکز رشد، نوآوری و آموزش های آزاد دانشگاه صدا...

سامانه آموزش مجازی زبان فارسی پروژه‌ای است که در بستر الکترونیکی تحت و...

مصاحبه داوطلبین چند برابر ظرفیت دانشگاه صدا و سیما با تلاش شبانه روزی ...

پوستر رویدادها و دوره های آزاد
ویترین دوره های آزاد
آرشیو