خدمات تسهیل فضای کسب و کار

خدمات معاونت علمی و فناوری به شرکت های خلاق در حوزه ی تسهیل فضای کسب و کار:

1- استقرار در اماکن با کاربری مسکونی (کلیک کنید)

2- خدمات بیمه تکمیلی (کلیک کنید)

3- تسهیلات نظام وظیفخ تخصصی ویژه شرکت های خلاق (کلیک کنید)

4- نشست های پرسش و پاسخ (حضوری، وبینار) (کلیک کنید)

5- استقرار شرکت های خلاق در پارک علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی (کلیک کنید)

6- حمایت از حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی (کلیک کنید)

7- خدمات حقوقی (کلیک کنید)

8- مالیات و خدمات مالی و اداری (کلیک کنید)

9- مشاوره مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری) (کلیک کنید)

10- عارضه یابی بازاریابی و فروش و توسعه کسب و کار (کلیک کنید)

11- طراحی صنعتی و ساخت قالب (کلیک کنید)

12- ارائه خدمات آزمایشگاهی (کلیک کنید)

13- مشاوره منابع انسانی (رایگان) (کلیک کنید)

14- جلسات مشاوره رایگان برای اخذ مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها (کلیک کنید)

15- حضور مستقل در دوره های آموزشی و سمینارها (کلیک کنید)

16- خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس (کلیک کنید)