پروژه جایگزین خدمت سربازی

با استعانت از درگاه حق تعالی و پیرو رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص بسیج علمی و تولید علم نافع و ایجاد ظرفیت های جدید علمی و پژوهشی پیشرفته ( با اولویت دفاعی- امنیتی ) در سازمان ها/ دانشگاه ها/ آزمایشگاه های تحقیقاتی و باور به ضرورت مراقبت و حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان جوان کشور و با علاقمندی به تحکیم و انضباط بخشی به روابط طرفین تفاهم نامه ای بین دانشگاه صداوسیما و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی منعقد شده است که پیرو آن، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد که نخبگی آنها توسط بنیاد ملی نخبگان احراز شده، می توانند از طرح جایگزین خدمت سربازی (موسوم به طرح شهید صیاد شیرازی) در دانشگاه صداوسیما استفاده کنند. نماینده دانشگاه صداوسیما برای اعلام نیاز نخبگان و جذب ایشان در دانشگاه، واحد رشد، نوآوری و آموزش های آزاد دانشگاه است.