تماس با ما

واحد رشد، نوآوری، آموزش های آزاد و مجازی

 

مدیر واحد:

آقای علی ستاری

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

 

کارشناس امور آموزش های آزاد و مجازی واحد:

آقای علیرضا ممیز

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

کارشناس امور رشد و نوآوری واحد:

خانم زینب رحمانی

فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی

 

تلفن های تماس واحد:

22168549

22652270

آدرس سایت اینترنتی:

https://vanka.iribu.ac.ir/

آدرس کانال تلگرام واحد:

https://t.me/IRIBUElearning

 آدرس کانال ایتای واحد:

https://eitaa.com/IRIBUElearning