شرایط اولیه پذیرش

- داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید

- نوآورى فناورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

- داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى- فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند.

- داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است. توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.

- تاریخ ثبت شرکت: شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد.

- محل اقامت: اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل 2 نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان تهران باشد.

- خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.

- دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما در اولویت پذیرش هستند.

- اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورتی می‌توانند سهامدار شرکت باشند که موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را در این خصوص ارایه نمایند.