معرفی

مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما با در اختیار داشتن 3000 مترمربع زیر بناى مفید از سال 1400 با ارایه خدمات حمایتى از ایجاد و توسعه حرفه هاى جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ایده در حوزه فناوری هاى پیشرفته مرتبط با هنر و رسانه و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پشتیبانى مى کند تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى کشور آماده گردند.

این مرکز در مهر 1400 موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت علوم، تحقیقات و فناورى گردید. بعد از راه‌اندازی و شروع به کار مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما، مرکز رشد به عنوان مکمل فعالیت های آن مرکز قرار گرفت و هم اکنون مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما، در کنار مرکز نوآوری و شتابدهی این دانشگاه محسوب می‌شود.