شرایط اختصاصی پذیرش

متقاضیان عضویت در مرکز نوآوری و شتابدهی هنر و رسانه دانشگاه صدا و سیما، باتوجه به نوع فعالیت خود و دوره رشد کسب‌وکار می‌توانند به صورت یکی از پنج حالت ذیل برای پذیرش در مرکز اقدام نمایند.

1- استارتاپ

2- واحدهای فناور در دوره رشد

3- شرکت های رشد یافته

4- تأمین کنند خدمات

5- دفاتر نوآوری و فناوری صنایع

برای اطلاع از شرایط اختصاصی پذیرش به صورت یکی از 5 حالت فوق الذکرف به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.