حوزه هاى تخصصى مورد پذیرش

با توجه به رشته ها و گرایش ها که در دانشگاه صدا و سیما، توسط مدرسین مورد تدریس و تحقیق قرار می گیرد و مهارت هایی که دانشجویان حول این رشته ها و گرایش ها فرا می گیرند، حوزه های تخصصی ذیل در مرکز رشد، مورد پذیرش قرار می گیرد:

- مدیریت در رسانه

- ژورنالیسم خبری

- علوم ارتباطات

- نویسندگی

- تهیه کنندگی

- کارگردانی

- گرافیک در هنرهای دیجیتال

- انیمیشن در هنرهای دیجیتال

- رباتیک و اتوماسیون

- الکترونیک و سخت افزار

- الکترونیک و مخابرات

- فناورى اطلاعات و ارتباطات

- هوش مصنوعی

- مهندسی صدا

- مهندسی تصویر

- ...