تأمین کنندگان خدمات

با توجه به اساسنامه مرکز، تأمین‌کنندگان خدمات از نهادهایی هستند که در فراهم کردن زمینه رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری مؤثرند. منظور از این نهادها، شرکت‌ها یا مؤسساتی هستند که خدمات و فعالیت‌های آن‌ها می‌تواند مرتفع کننده نیازهای گوناگون واحدهای فناور و زمینه‌ساز رشد و توسعه آن‌ها باشد. این خدمات اعم از خدمات تجاری‌سازی، حقوقی، تأمین مالی، راهبری، مربی‌گری، رفاهی و … می‌باشد. با توجه به ماهیت و نوع فعالیت تأمین‌کنندگان خدمات، پذیرش این واحدها متناسب با نیاز مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما در ارتباط با تأمین خدمات و با تصویب کمیته پذیرش انجام خواهد شد. بدین منظور تأمین‌کنندگان خدمات متقاضی می‌توانند فایل فرم درخواست عضویت را از لینک زیر دریافت و سپس فایل تکمیل شده را به آدرس ایمیل vanka@iribu.ac.ir ارسال نمایند. پس‌از بررسی اولیه و‌ دارا بودن شرایط لازم، از نماینده واحد دعوت می‌شود تا برنامه‌های خود ‌را در حضور اعضای کمیته پذیرش مرکز، ارائه نماید.

 

«فرم درخواست عضویت تأمین کنندگان خدمات»