شرایط و ضوابط پذیرش دانشپذیر

ضوابط و شرایط برگزاری و حضور در دوره های آزاد دانشگاه صدا و سیما:

۱-  مجوز لازم برای برگزاری دوره های آزاد، طبق مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه صدا و سیما اخذ می شود و برای برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارت محور خواهد بود.

۲-  در آغاز برخی از دوره ها، دانش پذیران از میان متقاضیان ورود به دوره ها گزینش علمی و عملی می شوند.

3- در پایان همه دوره ها و برای اعطای گواهی پایان دوره های آزاد دانشگاه صداوسیما، ارزیابی و گزینش علمی و عقیدتی از مهارت آموختگان صورت خواهد گرفت. بنابراین اعطای گواهی پایان دوره آزاد مورد تایید دانشگاه صدا و سیما، منوط به موفقیت در ارزیابی های علمی و عمومی (عقیدتی) پایان دوره خواهد بود.

4- در پایان هر دوره آزاد، برگزیدگان به واحد تولید دانشجویی دانشگاه صدا و سیما و دیگر مراجع ذیربط، برای بهره گیری از مهارت های ایشان معرفی می شوند.

5- متقاضیان شرکت در دوره، هنگام شروع دوره، باید 17 سال به بالا باشند.

6- عناوین دوره های در حال برگزاری و اطلاعات تکمیلی راجع به نحوه برگزاری این دوره ها در صفحه «نحوه ثبت نام در دوره ها» درج شده است.

7-  داشتن علاقه، حداقل سابقه ی کار در زمینه دوره، حداقل نمونه های تولید شده در زمینه دوره و انجام عملیات پیش ثبت نام، از دیگر شرایط ضمنی برای پذیرش دانشپذیران است.

8-  دانشجویان دانشگاه صدا و سیما که در دوره های آزاد شرکت می کنند می توانند گواهی شرکت در دوره را به کمیته امتیازبندی دانشجویان به منظور اعمال رتبه بندی جهت معرفی به سازمان، ارائه دهند.

9-  شرکت در دوره های آزاد دانشگاه صدا و سیما، باعث ایجاد هیچگونه تعهدی برای دانشگاه صدا و سیما جهت هر نوع بکارگیری یا استخدام دانشپذیران نخواهد شد.

10- رعایت شئونات اسلامی در تمامی مراحل دانشپذیری، چه در دوره های حضوری و چه در دوره های مجازی، برای خواهران و برادران دانشپذیر الزامی است.

عواقب ناشی از عدم رعایت شئونات اسلامی (عواقبی همچون ممانعت از حضور در کلاس های حضوری و مجازی، اخراج از دوره های آزاد و یا عدم ارائه گواهی پایان دوره)، بر عهده دانشپذیر خواهد بود.

11- رعایت پیش نیازهای شرکت در هر دوره (مندرج در طرح درس آن دوره، مندرج در صفحه عناوین دوره های آزاد) الزامی است.

عواقب ناشی از عدم رعایت پیش نیازها (عواقبی همچون نا مفهوم بودن مطالب مطرح شده در کلاس و ...) بر عهده دانشپذیر خواهد بود.

 

 عناوین دوره های در حال برگزاری و اطلاعات تکمیلی راجع به نحوه برگزاری این دوره ها در صفحه «نحوه ثبت نام در دوره ها» درج شده است.

 نکته مهم: شرکت در دوره های آزاد دانشگاه صدا و سیما، باعث ایجاد هیچگونه تعهدی برای دانشگاه صدا و سیما جهت هر نوع بکارگیری یا استخدام دانشپذیران نخواهد شد.