درباره ما

درباره ما:

 

با عنایت به راهبردهای مطرح در نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و به منظور سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت بر اجرای بهینه برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویج و توسعه نوآوری و کارآفرینی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صدا و سیما در تاریخ 20/12/1392 و با اهداف ذیل تاسیس شد و پس از بازطراحی ساختار و چارت دانشگاه مطابق نیازهای جدید، در سال 1398 با نام واحد نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد در سه زیرمجموعه با عناوین بخش نوآوری، بخش کارآفرینی و بخش آموزش های آزاد برای تحقق اهداف زیر درحال فعالیت است:

 

در بخش های نوآوری و کارآفرینی:


1- اجرای مصوبات شورای کار آفرینی دانشگاه
2- تهیه برنامه های ترویجی،آموزشی و پژوهشی مصوب دانشگاه با همکاری و هم فکری اعضای هیأت علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کار آفرینی
3- برگزاری کلاس ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی با هدف افزایش مهارت های حرفه ای، مهارت های کار آفرینی عمومی و مهارت های کار آفرینی تخصصی دانشگاهیان و کارآفرینی سازمانی
4- شناسایی سرمایه های فکری دانشگاه شامل اعضاء هیات علمی و دانشجویان
5- شناسایی و معرفی کار آفرینان برگزیده سال دانشگاه به دفتر توسعه کار آفرینی از طریق اجرای جشنواره ایده های برتر
6- مدیریت و پی گیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کار آفرینی در مرکز یا خارج از آن برای اجرا
7- ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته در دانشگاه هر شش ماه یک بار به دفتر توسعه و کار آفرینی دانشگاه ها و شورای کارآفرینی
8- مستندسازی تجربیات کار آفرینان دانشگاه
9- ایجاد در آمد حاصل از طرح های مطالعاتی و پژوهشی، آموزشی و ترویجی، برگزاری همایش ها، کارگاه های آموزشی و تخصصی
10- گسترش آموزش ها در حوزه نوآوری،رشد و کار آفرینی
11- افزایش مهارت های کسب و کار
12- حمایت از طرح های شتاب دهی و تاسیس شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم، فنون و هنرهای رسانه ای با مشارکت استادان، دانش آموختگان و دانشجویان
13- توسعه منابع مالی و شناسایی فرصت های در آمدزایی برای دانشگاه
14- تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع فرهنگی و رسانه ای و گسترش ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی در این عرصه
15- برنامه ریزی و بازدید از کسب و کارهای نوپا به جهت فراگیری روند کاری و تهییج دانشجویان و اعضای هیأت علمی
16- راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی هنر و رسانه برای حمایت و هدایت و تبدیل ایده های خلاقانه این حوزه به کسب و کار
17- استقرار شتابدهنده های حوزه رسانه و هنر با هدف تقویت زیست بوم خلاق در مرکز نوآوری و شتابدهی
18- حمایت مادی و معنوی از طرح ها، ایده ها و مشارکت فعال در تقویت کسب و کارهای نوپا در حوزه رسانه و هنر
19- طراحی و برگزاری دوره های مناسب و جذاب حوزه صدا و تصویر به منظور فراگیری و سهولت در امر آموزش
20- شناسایی و تقویت استعدادهای نوظهور از طریق برگزاری دوره های مجازی و اعطای مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

در بخش آموزش های آزاد:

 

1- تدوین دستورالعمل های مرتبط به برگزاری دوره های آزاد مهارتی برای عموم مخاطبان و علاقمندان در داخل و خارج از دانشگاه

2- طراحی و تهیه فرم های تدوین طرح درس دوره های آزاد مهارتی و فرایندهای اجرایی مرتبط با این دوره ها

3- نیازسنجی و امکان سنجی برگزاری دوره های آزاد مهارتی مطابق درخواست مخاطبان وعلاقمندان

4- انتخاب اساتید با تدریس مهارت محور و تهیه طرح درس دوره های آزاد مهارتی مطابق نیازسنجی های صورت گرفته

5- برنامه ریزی برگزاری دوره های آزاد مهارتی و اجرای بهینه این دوره ها

6- بهینه سازی فرایندهای مرتبط با برگزاری دوره های آزاد و مهارتی و پیاده سازی مکانیزه آن در سامانه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه در هر سه حوزه امور اداری، امور مالی و امور آموزشی

7- ایجاد درآمد قابل قبول برای دانشگاه در حوزه آموزش های آزاد مهارتی

8- تعامل با 1- سازمان ها، معاونت ها و واحدهای زیرمجموعه سازمان صدا و سیما و 2- نهادهای خارج از سازمان صدا و سیما، برای برگزاری دوره های مورد سفارش ایشان و یا همکاری در برگزاری دوره های مشترک

9- اخذ مجوزهای لازم در سطوح مختلف شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما، دانشگاه صدا و سیما و یا سازمان های دیگر برای بالا بردن اعتبار گواهی های پایان دوره آزاد مهارتی

 

همچنین با توجه به سبقه تخصصی مدیر این واحد پیرامون آموزش های مجازی، اهداف ذیل در زمینه این روش آموزشی نوین، در دستور کار قرار دارد:

 

1- پشتیبانی و به روز نگاه داشتن سامانه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

2- رصد نواقص و عیوب احتمالی فرایندی در هر دو سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) و سامانه کلاس مجازی (VC) طبق گزاش های واصله و پیگیری جهت رفع این نواقص

3- ایجاد دسترسی های کنترل شده ی مورد نیاز برای بخش های مختلف دانشگاه حسب اعلام نیاز هر واحد

4- آموزش حضوری کارشناسان آموزش و کارشناسان فنی دانشگاه برای نحوه کاربری سامانه آموزش مجازی

5- ارائه آموزش های لازم به صورت تهیه فایل های آموزشی در قالب های فیلم و متن با مضمون نحوه کاربری سامانه آموزش های آزاد و مجازی برای دانشجویان و مخصوصا اساتید دانشگاه

6- ارائه دستورالعمل های لازم برای برگزاری بدون مشکل کلاس های مجازی ضمن ارتقای کیفیت یادگیری الکترونیکی

7- در اختیار قرار دادن نرم افزارهای لازم برای ورود و استفاده بهینه از سامانه آموزش های آزاد و مجازی

8- یکپارچگی سامانه آموزش مجازی دانشگاه با سامانه جامع گلستان برای انتقال اطلاعات دروس، اساتید و دانشجویان به سامانه آموزش مجازی به محض ایجاد تغییرات در سامانه گلستان