مراحل و زمانبندى پذیرش

- مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت

- تکمیل فرم آنلاین «تقاضاى پذیرش»

- برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى

- تدوین طرح کسب و کار و تحویل نسخه چاپی به دفتر مرکز رشد

- ارزیابى طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد

- تشکیل جلسه مشاوره (در صورت لزوم) برای تبیین نواقص و یا اشکالات طرح کسب و کار

- تصحیح و تکمیل طرح کسب و کار توسط متقاضى

- برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار

- ارایه مدارک و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در مرکز رشد

 

نکته مهم: بعد از تکمیل فرم تقاضاى پذیرش به صورت آنلاین، مراحل بعدى از طریق ایمیل و پیام (در پروفایل متقاضى بر روی سایت) اعلام مى شود. احتمال دارد ایمیل به پوشه اسپم، هرزنامه و …  وارد شود که نیاز است متقاضیان این موارد را به دقت بررسی فرمایند