شرکت های رشد یافته

این دسته از مخاطبین، شرکت‌های رشد یافته‌ای هستند که مرحله راه‌اندازی کسب ‌و‌کار و دوره رشد را پشت سر گذاشته، به بلوغ و پایداری نسبی رسیده‌اند. این شرکت‌ها دارای مشخصات زیر هستند:

- محصول دانشی: محصولی که واجد سطوحی از نوآوری باشد و به یکی از روش‌های تحقیق و توسعه و توسط شرکت ایجاد یا کسب شده است.

- فروش محصول دانشی: شرکت از طریق فروش محصول دانشی خود به درآمدزایی مناسب و پایدار رسیده باشد. درآمدی که شرکت را از نقطه سر به سر گذرانده و به سودآوری رسانده باشد.

- ساختار سازمانی: ساختار شرکت باید به بلوغ رسیده و منابع انسانی مناسب و لازم را داشته باشد.

پذیرش شرکت‌های رشد یافته بر اساس «آیین نامه پذیرش شرکت‌های رشد یافته مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما» انجام می‌شود. بدین منظور شرکت‌‌های رشدیافته متقاضی می‌توانند فایل فرم درخواست عضویت را از لینک زیر دریافت و سپس فایل تکمیل شده را به آدرس ایمیل vanka@iribu.ac.ir  ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه و دارا بودن شرایط لازم و وجود ظرفیت استقرار، از نماینده شرکت دعوت می‌شود تا برنامه‌های خود را در حضور اعضای کمیته پذیرش مرکز، ارائه نماید.

 

«فرم درخواست عضویت شرکت های رشد یافته»