۞ مقام معظم رهبری:
نبض تپنده سازمان به واقع در این دانشگاه دارد می زند

تیزر معرفی دوره های آموزش های آزاد دانشگاه صدا و سیما

تیزر معرفی دوره های آموزش های آزاد دانشگاه صدا و سیما

دیدگاهها