۞ مقام معظم رهبری:
نبض تپنده سازمان به واقع در این دانشگاه دارد می زند

  • شناسه : 1348
معرفی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه

معرفی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه

رییس دانشگاه صدا و سیما در حکمی مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما دکتر شهاب اسفندیاری در ابتدای جلسه شورای دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای احمد لنگرودی در دوره تصدی مدیریت کارآفرینی، آقای علی ستاری را به مدیریت دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه منصوب کرد.
در این حکم وظایفی به مدیر دفتر نوآوری، کارآفرینی و آموزش های آزاد دانشگاه محول گردیدکه به شرح ذیل می باشد:
گسترش ظرفیت های آموزش مجازی با توجه به شیوع بیماری کرونا،افزایش دانش و مهارت استادان در آموزش مجازی و کیفیت وبهره وری کلاس ها، گردآوری بازخورد دانشجویان و ارزیابی مستمر آموزش های مجازی و بهره گیری از فرصت های جدید و مهارت استادان جهت برگزاری دوره های آزاد و موردنیاز سازمان صداوسیما از جمله مهم ترین اولویت های شما در حوزه آموزش مجازی است.
در زمینه نوآوری و کارآفرینی نیز می بایست افزایش مهارت های کسب و کار، حمایت از طرح های شتاب دهی و دانش بنیان در حوزه علوم، فنون و هنرهای رسانه ای و تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع فرهنگی و رسانه ای مدنظر قرار گیرد.
انتظار می رود در این عرصه در جهت توسعه منابع مالی و شناسایی فرصتهای درآمدزایی برای دانشگاه نیز پیگیری و اقدام لازم معمول گردد.

 

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.